• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2016
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
Số ký hiệu 42/2015/TT-BCT Ngày ban hành 01/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1213 + 1214/2015 Ngày đăng công báo 21/12/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Điều tiết điện lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quy định về chuyển tiếp: 1. Đối với Hệ thống đo đếm có cấp điện áp từ 110 kV trở lên hoặc đo đếm giữa nhà máy điện với lưới điện đã vận hành hoặc có hợp đồng mua sắm, lắp đặt thiết bị được ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này, các đơn vị có trách nhiệm đầu tư, nâng cấp thiết bị đo đếm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này khi thiết bị đo đếm hết thời hạn sử dụng hoặc phải thay thế. 2. Đối với Hệ thống đo đếm hiện hữu cấp điện áp trung áp hoặc công tơ đo đếm 03 pha cấp điện áp hạ áp mà chưa đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các đơn vị có trách nhiệm đầu tư, nâng cấp thiết bị đo đếm đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này. 3. Trường hợp không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, đơn vị phải báo cáo Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.