• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/11/2018 Văn bản được ban hành 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP
01/01/2019 Văn bản có hiệu lực 05/2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.