• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2018/TT-TANDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/04/2018 Văn bản được ban hành 01/2018/TT-TANDTC
08/06/2018 Văn bản có hiệu lực 01/2018/TT-TANDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.