• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/01/2019 Văn bản được ban hành 01/2019/QĐ-KTNN
16/03/2019 Văn bản có hiệu lực 01/2019/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.