• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 12/04/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 197/2009/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/10/2009 Văn bản được ban hành 197/2009/TT-BTC
23/11/2009 Văn bản có hiệu lực 197/2009/TT-BTC
12/04/2012 Văn bản hết hiệu lực 197/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.