• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 14/2010/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/02/2010 Văn bản được ban hành 14/2010/QĐ-TTg
01/04/2010 Văn bản có hiệu lực 14/2010/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.