• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 128/2013/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/09/2013 Văn bản được ban hành 128/2013/TT-BTC
01/11/2013 Văn bản có hiệu lực 128/2013/TT-BTC
01/10/2014 Bị thay thế 1 phần 126/2014/TT-BTC Xem tại đây
16/03/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 14/2015/TT-BTC Xem tại đây
01/04/2015 Văn bản hết hiệu lực 128/2013/TT-BTC
01/04/2015 Bị bãi bỏ 38/2015/TT-BTC
01/04/2015 Bị thay thế 1 phần 42/2015/TT-BTC Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.