• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/04/1979
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 142-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/04/1979 Văn bản được ban hành 142-CP
19/04/1979 Văn bản có hiệu lực 142-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.