• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/10/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 31/05/2011
Hướng dẫn thực hiện mức Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg
Số ký hiệu 06/2007/TT-UBDT Ngày ban hành 20/09/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/10/2007
Nguồn thu thập Công báo số 700+701 Ngày đăng công báo 03/10/2007
Ngành
  • Dân tộc và Miền núi
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực - Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ Quyết định Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II đã hết hiệu lực; - Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân (kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2011). Ngày hết hiệu lực 31/05/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.