• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2009
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
Số ký hiệu 01/2009/TT-UBDT Ngày ban hành 17/07/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/08/2009
Nguồn thu thập Công báo số 373+374, năm 2009 Ngày đăng công báo 08/08/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.