• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
Số ký hiệu 01/2018/QĐ-KTNN Ngày ban hành 12/11/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/12/2018
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử KTNN Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.