• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2018
Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc
Số ký hiệu 04/2011/TT-UBDT Ngày ban hành 26/10/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/12/2011
Nguồn thu thập Công báo số 575+576, năm 2011 Ngày đăng công báo 08/11/2011
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
  • Công tác dân tộc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.