• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/1980
  • Ngày hết hiệu lực: 13/07/1981
Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 15/07/1960
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 26/07/1980
Nguồn thu thập Công báo số 32 Ngày đăng công báo 03/08/1960
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Hồ Chí Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 3-LCT/HĐNN7 Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Ngày hết hiệu lực 13/07/1981
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.