• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 56/2008/QĐ-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/12/2008 Văn bản được ban hành 56/2008/QĐ-BTTTT
22/01/2009 Văn bản có hiệu lực 56/2008/QĐ-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.