• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/11/2018 Văn bản được ban hành 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
12/01/2019 Văn bản có hiệu lực 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.