• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2019/TT-UBDT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/05/2019 Văn bản được ban hành 01/2019/TT-UBDT
15/07/2019 Văn bản có hiệu lực 01/2019/TT-UBDT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.