• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT (VB trùng)
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/04/2008 Văn bản được ban hành 14/2008/QĐ-BGDĐT (VB trùng)
03/05/2008 Văn bản có hiệu lực 14/2008/QĐ-BGDĐT (VB trùng)
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.