• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 14/2013/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/02/2013 Văn bản được ban hành 14/2013/NĐ-CP
31/03/2013 Văn bản có hiệu lực 14/2013/NĐ-CP
10/11/2015 Được sửa đổi 80/2015/NĐ-CP Xem tại đây
01/01/2018 Văn bản hết hiệu lực 14/2013/NĐ-CP
01/01/2018 Bị thay thế 144/2017/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.