• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 30/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/05/2013 Văn bản được ban hành 62/2013/TTLT-BTC-BTP
01/07/2013 Văn bản có hiệu lực 62/2013/TTLT-BTC-BTP
30/11/2015 Văn bản hết hiệu lực 62/2013/TTLT-BTC-BTP
30/11/2015 Bị thay thế 158/2015/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.