• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2009
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”
Số ký hiệu 05/2009/TT-BYT Ngày ban hành 17/06/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2009
Nguồn thu thập Công báo số 351+352, năm 2009 Ngày đăng công báo 23/07/2009
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.