• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/2017
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Đíều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
Số ký hiệu 06/2017/TT-BTC Ngày ban hành 20/01/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 06/03/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 03/02/2017
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.