• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 04/01/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Số ký hiệu 18/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 04/02/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/02/2008
Nguồn thu thập Công báo số 105 & 106/2008; Ngày đăng công báo 11/02/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.