• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2004
Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
Số ký hiệu 134/2004/QĐ-TTg Ngày ban hành 20/07/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/08/2004
Nguồn thu thập Công báo số 54 & 55 - 07/2004; Ngày đăng công báo 31/07/2004
Ngành
  • Dân tộc
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
  • Tư pháp
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.