• Thông tư 157/2014/TT-BTC
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/10/2014
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản hết hiệu lực 1 phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.