• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 12/02/2009
Quyết định của BỘ trưởng BỘ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm
Số ký hiệu 134/2003/QĐ-BTC Ngày ban hành 20/08/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/08/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.