• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/10/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 27/09/2004
Của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo số 44/2003/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2003 về việc ban hành quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2
Số ký hiệu 44/2003/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 26/09/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/10/2003
Nguồn thu thập công báo số 162 năm 2003 Ngày đăng công báo 03/10/2003
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục tiểu học
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Đang cập nhật Đặng Huỳnh Mai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.