This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/bocongthuong/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26012&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2009/TT-BCT Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2010/TT-BXD Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 75/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 114/2010/NĐ-CP Về bảo trì công trình xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2009/TT-BKHCN Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2010/TT-BKHCN Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2010/TT-BXD Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2010/TT-BKHCN Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 35/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều vị

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống đông vón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất tạo xốp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm ẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 27/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Phẩm màu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2010/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 41/2010/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2010/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2010/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2009/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 10/2010/QĐ-TTg Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 08/2010/NĐ-CP Về quản lý thức ăn chăn nuôi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN Về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 106/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 69/2008/QĐ-BNN Ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 12/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 65/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời rong điều kiện áp suất thấp”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 66/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 16/2007/QĐ-BKHCN Về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2009/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 66/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2009/TT-BGTVT Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ” Mã số đăng ký: QCVN 03: 2009/BGTVT

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 178/2009/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao áo cứu sinh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2009/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2009/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2009/TT-BYT Hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Ban hành "Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 11/2008/QĐ-BTNMT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê xây dựng lưới độ cao”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 12/2008/QĐ-BTNMT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 30/2008/QĐ-BGTVT Về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BYT-BKHCN Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất bản Dược điển Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 17/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí tượng thủy văn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 18/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 59/2009/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 60/2009/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 61/2009/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2009/TT-BTTTT Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2009/TT-BTTTT Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2009/TT-BTNMT Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 67/2009/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2009/TT-BCT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (1)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.